1940 
- 
- 
- 
- 
1941 
- 
- 
- 
- 
1942 
- 
- 
- 
- 
1943 
- 
- 
- 
- 
1944 
- 
- 
- 
- 
1945 
- 
- 
- 
- 
1946 
- 
- 
- 
- 
1947 
- 
- 
- 
- 
1948 
- 
- 
- 
- 
1949 
- 
- 
- 
- 
 
 
geen foto beschikbaar
geen foto beschikbaar
 
Arrestaties van Joodse kloosterlingen
zondag 2 augustus 1942 

Op zondag 26 juli 1942 lieten aartsbisschop De Jong en de leiders van diverse protestantse kerkgenootschappen een brief van de kansel voorlezen waarin stelling werd genomen tegen allerhande beperkende maatregelen tegen Joodse ingezetenen en gewezen werd op de nood van hen die in het buitenland tewerk waren gesteld. Dit ondanks dat Commissaris-Generaal Fritz Schmidt namens de Rijkscommissaris had laten doorschemeren dat Christen-Joden niet zouden worden weggevoerd.

De reactie van de Duitsers was keihard. In de ochtend van 2 augustus 1942 werden 213 katholiek gedoopte Joden uit hun huizen en kloosters gehaald. Deze arrestaties stonden onder leiding van de Ordnungspolizei, geassisteerd door de gemeentepolitie. De bekendste onder hen was de Echtse karmelietes Edith Stein.

In Venlo werd door de Gemeentepolitie tussen 5 en 11 uur assistentie verleend aan de Sicherheitspolizei in Maastricht bij de arrestatie van het gezin Wolf (5 personen), het gezin Cohnen (4 personen), het echtpaar Sternfeld en 'juffrouw Kantorowitz', in totaal 12 personen. Zij werden om 11.30 uur per auto naar 'elders' vervoerd. Van hen zou deze laatste niet meer terugkomen.

De gearresteerde 31 Limburgse Joden werden overgebracht naar het concentratiekamp Amersfoort. Van de in totaal 213 gearresteerden werden er 97 niet uit kamp Amersfoort vrijgelaten, onder wie 13 Limburgers. Zij vertrokken op 4 augustus naar kamp Westerbork. Daar werden nog eens 14 mensen naar huis gestuurd. Van de overige 83 Christen-Joden vertrokken er op 7 augustus 63 per trein naar Auschwitz, onder wie acht Limburgers. Bij aankomst twee dagen later werd een onnauwkeurige selectie gemaakt. De kinderen en oudere volwassenen werden meteen vermoord in de gaskamers. De anderen overleden in de loop van september.

Bronnen: GA. Venlo, Archief 115 (Gemeentepolitie Venlo - Dagrapporten), inv. nr. 102: Rapportenboek Hoofdagenten, d.d. 2-8-1942; H. van Rens, Vervolgd in Limburg. Joden en Sinti in Nederlands-Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog (Hilversum 2013) p. 114-118. (= Maaslandse Monografieën nr. 76); B. Tillemans en E. Prégardier, Luise Löwenfels, Een “vergeten” martelares (Geleen 1998), p. 29 e.v. Edith Stein werd op 11 oktober 1998 heilig verklaard.

 
 
 
Personen
 
RRF  KANTOROWICZ

Ruth Renate Friederike Kantorowicz, 41 jaar, op 7 januari 1901 te Hamburg geboren, ...