1940 
- 
- 
- 
- 
1941 
- 
- 
- 
- 
1942 
- 
- 
- 
- 
1943 
- 
- 
- 
- 
1944 
- 
- 
- 
- 
1945 
- 
- 
- 
- 
1946 
- 
- 
- 
- 
1947 
- 
- 
- 
- 
1948 
- 
- 
- 
- 
1949 
- 
- 
- 
- 
Over deze website
 

De website Oorlogsdoden Venlo 1940-1949 is samengesteld door Wiel Mercus (1927-2001) en is voortgezet door het Gemeentearchief Venlo

In deze site wordt onder “gemeente Venlo” verstaan de gemeente Venlo zoals die in 2001 werd gevormd, alsmede dat gedeelte van de gemeente Maasbree dat op 1 oktober 1940 aan de toenmalige gemeente Venlo werd toegevoegd. Zij omvat in alfabetische volgorde de tegenwoordige stadsdelen Belfeld, Blerick, Steyl, Tegelen en Venlo. Het woord “Venlose” in de zoekmenu’s is steeds bedoeld in de omvattende betekenis van Belfeldenaren tot en met Venlonaren.

Met de “oorlog” is de Tweede Wereldoorlog bedoeld en meer in het bijzonder de bezetting van Nederland van 10 mei 1940 tot 5 mei 1945. Ten behoeve van het gebruik van de site is het van belang zich te realiseren dat “de bevrijding van Venlonaren” in vier etappes plaats vond. Het stadsdeel Blerick werd als eerste op 3 december 1944 door Engelse en Schotse troepen bevrijd.
Daaraan was enkele dagen tevoren de bevrijding van de kernen Boekend en Hout-Blerick voorafgegaan. De stadsdelen Belfeld, Steyl, Tegelen en Venlo werden op 1 maart 1945 door Amerikaanse troepen bevrijd, welke aktie daags daarna voor heel Venlo op de oostelijke Maasoever werd voltooid. De inwoners van de toenmalige gemeenten Venlo, Tegelen en Belfeld, die naar bezet gebied waren geëvacueerd, kregen op 5 mei 1945 hun vrijheid terug. Venlonaren die in het toenmalige Nederlandsch Oost-Indië verbleven, die zich in Azië of ergens in Europa in Japanse, Russische of Duitse krijgsgevangenschap of concentratiekampen bevonden, zijn nog later bevrijd of vrijgekomen.

Op verzoeken vanuit de bevolking zijn in deze site tevens de Venlose burgers en militairen toegevoegd die in of tengevolge van de politionele akties in Indië hun leven hebben verloren.

De verschrikkingen van een oorlog zijn niet te bevatten. Niettemin is deze site niet opgezet als een gedenkteken of monument voor slachtoffers in alle categorieën waarin het geweld heeft toegeslagen. De site is bedoeld om een zo waarheidsgetrouw mogelijk beeld te geven van hetgeen beide oorlogen aan mensenlevens van en in Venlo hebben gevergd.