1940 
- 
- 
- 
- 
1941 
- 
- 
- 
- 
1942 
- 
- 
- 
- 
1943 
- 
- 
- 
- 
1944 
- 
- 
- 
- 
1945 
- 
- 
- 
- 
1946 
- 
- 
- 
- 
1947 
- 
- 
- 
- 
1948 
- 
- 
- 
- 
1949 
- 
- 
- 
- 
 
 
Net na de bevrijding werd deze foto gemaakt van het noordelijk stadsdeel. In het midden (het gebouw met de rond lichtkoepel) de joodse synagoge
Net na de bevrijding werd deze foto gemaakt van het noordelijk stadsdeel. In het midden (het gebouw met de rond lichtkoepel) de joodse synagoge
 
Deportaties naar 's-Hertogenbosch
vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober 1942 

Op vrijdag 2 oktober 1942 om 23.15 uur werden vier leden van het gezin Goudsmit-Harff, wonende Noord-Binnensingel 9, alsmede mevrouw Goudsmit-Cohn met twee kinderen, wonende Vleesstraat 55, door de Venlose politie aan het bureau gebracht. De heer Louis Goudsmit was reeds op 1 september 1942 gearresteerd en naar het werkkamp Ochten overgebracht. Op 3 oktober om 02.30 uur werden nog drie personen door de politie aan het bureau gebracht. Het betrof de familie Van Wien, wonende Markt 3. De heer Sally van Wien werd vanuit het bureau naar het ziekenhuis St. Joseph gebracht. De twee anderen werden om 06.45 uur, samen met degenen die de avond tevoren waren opgepakt, onder begeleiding van de marechaussee naar 's-Hertogenbosch overgebracht. Dit moet het Huis van Bewaring zijn geweest, daar Kamp Vught pas op 13 januari 1943 'ingebruikgenomen' werd. Vanuit 's-Hertogenbosch moeten zij op een vooralsnog niet bekende datum naar Westerbork zijn doorgeleid.1

1) Memo: Deze tien personen kwamen als volgt om:  6 op 15 oktober 1942; 1 op 1 november 1942, 2 op 28 februari 1943 en 1 op 11 februari 1944. Let op: laatste data van de maand kunnen ook "verzonnen" data zijn.

 
 
 
Personen
 
J  GOUDSMIT

Jozef Goudsmit, 8 jaar, op 24 februari 1934 te Venlo geboren, wonende Vleesstraat 5...

   
H  GOUDSMIT

Hugo Goudsmit, 48 jaar, op 9 juli 1894 te Venlo geboren, winkelier, wonende Noord-B...

   
W  GOUDSMIT

Walter Goudsmit, 10 jaar, op 24 september 1932 te Venlo geboren, wonende Vleesstraa...

   
DR  GOUDSMIT

David Rudolph Goudsmit, 19 jaar, op 6 mei 1923 te Wesel geboren, studieleider, wone...

   
D  GOUDSMIT-HARFF

Dorothea Goudsmit-Harff, 45 jaar, op 16 november 1896 te Wesel geboren, wonende Noo...

   
 Compleet overzicht personen