1940 
- 
- 
- 
- 
1941 
- 
- 
- 
- 
1942 
- 
- 
- 
- 
1943 
- 
- 
- 
- 
1944 
- 
- 
- 
- 
1945 
- 
- 
- 
- 
1946 
- 
- 
- 
- 
1947 
- 
- 
- 
- 
1948 
- 
- 
- 
- 
1949 
- 
- 
- 
- 
 
 
Gedenkplaat in Venlo voor de Joodse slachtoffers
Gedenkplaat in Venlo voor de Joodse slachtoffers
 
Arrestaties en deportaties van Joodse Venlonaren
dinsdag 10 en woensdag 11 november 1942 

Op dinsdag 10 november 1942 werden in de loop van de dag negen joodse Venlonaren `aangehouden en voor verder transport in bewaring gesteld', aldus het politierapport van die dag. Het betrof het echtpaar Spira-Artmann uit de Peperstraat met hun zoontje van zes maanden, de heer Biegeleisen die op hetzelfde adres woonde, de assuradeur Abraham Mobiel Kosman (geboren in 1915), de accountant Joseph Gustaf Israel Allmaijer (geboren in 1880), de voorganger van de Joodse gemeente, Benno Baruch Levita, de koopman Salle Gottschalk en mevrouw Kahn-Stern.(1) Om zes uur 's avonds werden Kosman en Allmaijer in opdracht van de hoofdinspecteur van politie in vrijheid gesteld. De overige zeven personen bleven op het politiebureau in arrest.

Omstreeks twee uur 's nachts werd een onderzoek ingesteld in de woning van Otto Grünthal, een joodse familie die op de Antoniuslaan 51 in Blerick woonde. In de woning werden geen joden aangetroffen.(2) Waarschijnlijk is de politie erin geslaagd die nacht mevrouw Biegeleisen-Issler te arresteren, want woensdagochtend om half acht werden `de zeven joden genoemd in dit rapport, benevens vrouw Biegeleisen door agenten afgehaald voor transport naar Westerborg'.(3)

Met grote waarschijnlijkheid zijn deze acht personen aldaar ingedeeld bij de trein die op maandag 16 november 1942 met 761 personen vanuit Westerbork naar Auschwitz vertrok. Drie dagen later kwam de trein daar aan. Mevrouw Biegeleisen, mevrouw Spira en haar zoontje zijn dezelfde dag omgebracht, mevrouw Kahn een paar dagen later. De vier mannen zijn later omgebracht of bezweken. Adolf Biegeleisen op dezelfde dag als Levita, de joodse voorganger. Misschien moet "ergens in Midden-Europa" als Auschwitz worden gelezen.(4)

1) Memo-voetnoot. Volgens de overlijdensakte was Stern gehuwd met J. Kahn.
2) Waarschijnlijk waren Otto Grünthal en zijn pleegzoon Walter Rosenthal al ondergedoken. Zij werden later uit onderduik gepakt. Zie .... blz. 88 ms. Otto Grünthal vertrok op 11 november 1942 met onbekende bestemming. Walter Rosenthal vertrok op 28 augustus 1942 met onbekende bestemming. Zie in dit boek onder woensdag 1 november 1942.
3) Het vervoer geschiedde door de NV Maas-Buurtspoorweg. De rekening ad 252,00 gulden werd door de gemeente Venlo betaald
4) GA Venlo, Rapportenboek gemeentepolitie, 10 november 1942, nr. 314. Het transport uit Westerbork: Franciszek Piper, Die Zahl der Opfer von Auschwitz, blz. 189. [In dit boek staan ook alle andere transportgegevens.] Lotgevallen dhr Kahn: niet bekend.

 
 
 
Personen
 
PD  SPIRA-ARTMANN

Peppi Dora Spira-Artmann, 22 jaar, op 27 augustus 1920 te Remscheid geboren, zonder...

   
M  SPIRA

Mechel Spira, 35 jaar, op 21 januari 1908 te Zakliczyn (Polen) geboren, koopman, wo...

   
BB  LEVITA

Benno Baruch Levita, 38 jaar, op 1 april 1905 te Frankfurt a/M geboren, koopman, te...

   
A  BIEGELEISEN

Adolf Biegeleisen, 50 jaar, op 26 december 1893 te Ranuzow (Polen) geboren, koopman...

   
S  GOTTSCHALK

Sally Gottschalk, 47 jaar, op 5 juli 1895 te Geilenkirchen geboren, koopman, wonend...

   
 Compleet overzicht personen