1940 
- 
- 
- 
- 
1941 
- 
- 
- 
- 
1942 
- 
- 
- 
- 
1943 
- 
- 
- 
- 
1944 
- 
- 
- 
- 
1945 
- 
- 
- 
- 
1946 
- 
- 
- 
- 
1947 
- 
- 
- 
- 
1948 
- 
- 
- 
- 
1949 
- 
- 
- 
- 
 
 
De joodse synagoge (gebouw met rond lichtkoepel in het midden) kort na de bevrijding
De joodse synagoge (gebouw met rond lichtkoepel in het midden) kort na de bevrijding
 
Omgebrachte Joden die (bijna allen) in Venlo geboren waren
In Memoriam-groep 

IN MEMORIAM-GROEP

In de herdenkingsuitgave IN MEMORIAM zijn de geboorteplaats en geboortedatum van de omgebrachte Nederlandse Joden vermeld. In deze categrorie zijn opgenomen diegenen die in deze uitgave met de geboorteplaats Venlo werden aangetroffen, en die niet op grond van een ander criterium in deze site zijn opgenomen. Het gaat meestal om mensen die (lang) voor de oorlog Venlo hadden verlaten. Daarnaast betreft het Joden die tijdens de bezetting onder dwang naar Amsterdam zijn verhuisd en vandaar werden gedeporteerd en omgebracht. Ook zijn hier enkele Joodse personen opgenomen, die tijdens hun onderduik in de huidige gemeente Venlo zijn gearresteerd en in concentratiekampen omgebracht.

 
 
 
Personen
 
D  VAN  RHIJN

Debora van Rhijn, 36 jaar, op 3 december 1905 te Venlo geboren, voorheen wonende Ma...

   
BF  KEIZER

Bertha Fanny Keizer, 17 jaar, op 1 juli 1928 te Venlo geboren, wonende Hamburgersin...

   
O  STERNHEIM

Otto Sternheim werd geboren op 16 maart 1876 in Ergste (Kreis Ierholm, Dld.). Hij w...

   
RE  WOLFF-FRANCKEN

Regina Elisa Wolff-Francken, 47 jaar, op 11 juli 1895 te Venlo geboren, voorheen wo...

   
MC  SCHEPP

Margot Caroline Schepp, 56 jaar, op 9 augustus 1886 te Venlo geboren, voorheen wone...

   
 Compleet overzicht personen