1940 
- 
- 
- 
- 
1941 
- 
- 
- 
- 
1942 
- 
- 
- 
- 
1943 
- 
- 
- 
- 
1944 
- 
- 
- 
- 
1945 
- 
- 
- 
- 
1946 
- 
- 
- 
- 
1947 
- 
- 
- 
- 
1948 
- 
- 
- 
- 
1949 
- 
- 
- 
- 
 
 
geen foto beschikbaar
geen foto beschikbaar
 
Oorlogsdoden in de marge van deze site
 

Deze categorie bevat namen van mensen die op het eerste gezicht in de site van Venlose oorlogsdoden horen, maar die bij nader inzien niet bleken te voldoen aan de criteria die gelden voor opname in deze site, of waarvan men zich kan àfvragen of zij daaraan wel of niet voldoen. In een aantal gevallen betreft het personen die zijn aangemeld door gebruikers van de site. In andere gevallen gaat het om mensen waarvan het archief mocht verwachten dat gebruikers van de site zich tot het archief zouden wenden met de vraag om welke reden deze personen in de site mankeerden. Hier volgen enkele voorbeelden van gevallen in deze categorie:

1 Mensen die vóór de inval of na de bevrijding op grond van een vonnis ter dood zijn gebracht. Een voorbeeld is de Venlonaar W.J. Cammans (Duitse nationaliteit) die in 1938 wegens Duits landverraad ter dood werd veroordeeld.

2 Vervolgens betreft het personen die een relatie hadden met Venlo, doch formeel niet aan de opnamecriteria voldeden, zoals J.H. Baghus, B.J. Roelofs, zuster Eliana en Margaretha Prinsen, beter bekend onder haar kloosternaam Zuster Wybrechta.

3 Mensen die volgens boeken in en door de oorlog zijn omgekomen, maar die de oorlog hebben overleefd. Het gaat om Hartog Cohen (geboren in 1917), Alexander Keizer (1874-1957) en Meijer Jozef Keijzer (geboren in 1911), die in het Memorboek als vermoord of vermist zijn opgenomen.

4 Oorlogsdoden waarvan de vermeende relatie met Venlo op een vergissing of persoonsverwisseling berust, zoals Jan van Beek (Velp) en Anna Maria Steinbach, genaamd Settela.

5 Mensen die tijdens de evacuatie zijn gestorven, maar waarvan onvoldoende gegevens voorhanden zijn om te bepalen of sprake was van een oorzakelijk verband met de oorlog.

6 ?Onbekende soldaten?: stoffelijke overschotten van mensen, vermoedelijk allen militairen, die tijdens de oorlog of na de bevrijding zijn gevonden en herbegraven, maar waarvan de naam nooit werd achterhaald en die ook niet aan een concrete gebeurtenis verbonden konden worden.

7 Personen waarvan het niet is gelukt om voldoende gegevens over de persoon en/of de doodsoorzaak te achterhalen, zoals P. Groen. Hiertoe rekenen wij ook doden die, al dan niet terecht, met de Fliegerhorst Venlo-Herungen in verband worden gebracht, zoals Geert Hohleisen en Paul Krämer.

Wanneer u beschikt over kennis of over gegevens die op een of meerdere personen van deze lijst betrekking hebben, stellen wij het bijzonder op prijs als u ons daarop wilt attenderen. Wij zullen dan trachten deze gegevens in officiële bronnen te verifiëren, waarna wij ze in deze site opnemen. Gebruik hiervoor ons e-mailadres: archief@venlo.nl.

 
 
 
Personen
 
P  KRÄMER

Paul Krämer, 22 jaar, op 9 oktober 1919 te Etzbach geboren, Kanonier bij de II. Abt...

   
T  KORN

Theo Korn zou geboren zijn in Venlo op 30 mei 1914, maar zijn geboorteakte werd in ...

   
MT  FALIZE

Mathijs Theodor Falize, 25 jaar, op 12 juli 1916 te Horst-Eikelenbosch (Melder...

   
BerendsenJ.jpg
J  BERENDSEN

De vermelding van de opperwachtmeester Johan Berendsen (1912-1947), sedert 1944 bek...

   
P  GROEN

Volgens opgave van het  

 
 Compleet overzicht personen