1940 
- 
- 
- 
- 
1941 
- 
- 
- 
- 
1942 
- 
- 
- 
- 
1943 
- 
- 
- 
- 
1944 
- 
- 
- 
- 
1945 
- 
- 
- 
- 
1946 
- 
- 
- 
- 
1947 
- 
- 
- 
- 
1948 
- 
- 
- 
- 
1949 
- 
- 
- 
- 
 
 
bombardement door Douglas A-20 Havocs, 13 oktober 1944
bombardement door Douglas A-20 Havocs, 13 oktober 1944
 
Bombardement op de Maasbruggen
vrijdag 13 en zondag 15 oktober 1944 

Vrijdag de 13e. Het zou voor Venlo een ware onheilsdag worden. Op deze sombere herfstdag stegen 's morgens vanaf de vliegbasis Brettigny in Noord-Frankrijk 41 vliegtuigen op met in totaal 212 bommen aan boord. Rond 11.00 uur bereikten ze vanuit het zuidwesten Venlo. Precies om 11.00 uur liet de eerste flight van zes bommenwerpers de bommen los; kort daarna volgde een deel van de andere flights. Omdat door de boven Venlo hangende wolkenvelden de bruggen niet goed konden worden waargenomen, vielen de bommen totaal uit de richting. De Parade, Hamburgersingel, Nassaustraat, Picardie en Van Cleefstraat werden in luttele seconden zo goed als weggevaagd, inclusief het Arsenaalgebouw en het Rembrandt-theater. Ook buiten dit gebied vielen verspreid bommen. Dagenlang was men in de weer om slachtoffers te bergen, gewonden van onder het puin vandaan te halen en de steeds weer oplaaiende branden te bestrijden. Enkele slachtoffers werden zelfs pas na de bevrijding geborgen. Uiteindelijk kwam het aantal dodelijke slachtoffers van dit eerste bombardement op de Maasbruggen uit op 59.1 Op zondag 15 oktober was ook een bombardement gepland, maar dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Wel zijn enkele bommen gekist en neergekomen op de Maaskade, Sint Urbanusweg, Hogeschoorweg en Hogeweg. Daarbij is in elk geval één dode gevallen (G.J.C. van de Wiel). (2)

1) H. Keulards, Bombardementen op de Maasbruggen te Venlo oktober-november 1944 (Venlo 1984), blz. 26.

2) GA Venlo, Archief Gemeentesecretarie Venlo 1939-1945, inv. nr. 1032: rapport commandant LBD d.d. 15-10-1944.

 
 
 
Personen
 
CPM  VAN  TOL-ENGELSE

Cornelia Pieternella Maria van Tol-Engelse, 53 jaar, op 6 september 1891 te Rotterd...

   
KesselMJPBvan
MJPB  VAN  KESSEL

Marie José Petronella Beatrix van Kessel, 20 jaar, op 8 september 1924 te Venlo geb...

   
CASP  SCHNEBBELIE

Charles (Charles) Augustinus Servatius Philibertus Schnebbelie,1 55 jaar...

   
HHP  PAAR

Helena Henriette Philippina Paar, 20 jaa...

   
HW  KERREN-STRIK

Huberta Wilhelmina Kerren-Strik, 31 jaar, op 2 augustus 1913 te Schiedam geboren, z...

   
 Compleet overzicht personen