1940 
- 
- 
- 
- 
1941 
- 
- 
- 
- 
1942 
- 
- 
- 
- 
1943 
- 
- 
- 
- 
1944 
- 
- 
- 
- 
1945 
- 
- 
- 
- 
1946 
- 
- 
- 
- 
1947 
- 
- 
- 
- 
1948 
- 
- 
- 
- 
1949 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
Jacobus Theodorus Blankenstijn
 
Duitse inval in Venlo
vrijdag 10 - donderdag 16 mei 1940
 

Jacobus Theodorus Blankenstijn, 21 jaar, op 28 maart 1919 te Leiden geboren, wonende te Leiden, als dienstplichtig soldaat bij de inval gewond geraakt en op 24 juli 1940 in het ziekenhuis te Venlo aan de opgelopen verwondingen bezweken. Laatste rustplaats op het ereveld Loenen, vak A, grafnummer 151 (akte 215/1940).(1)

1) In de verklaring van overlijden bij akte 215/1940 werd vermeld dat J.Th. Blankenstijn militair was. Als doodsoorzaak werd door dr. Bär, verbonden aan het St. Josephziekenhuis te Venlo, opgegeven: `oorlogsverwondingen (granaat mitrailleur)'. Als overlijdensdatum werd abusievelijk 24 juni 1940 opgegeven. Dat was een schrijffout voor "juli", zoals blijkt uit de datum van ondertekening van de verklaring. In het naamregister van het ereveld Loenen is 23 juli 1940 als overlijdensdatum vermeld.

 

informatie uit database
 
 
Gebeurtenis
 
Duitse militairen marcheren over de Pontanusstraat in Blerick
DUITSE INVAL IN VENLO vrijdag 10 - donderdag 16 mei 1940
Beschrijft omgekomen personen gedurende de inval in Venlo en Venlonaren die elders zijn gesneuveld.
 
Personen
 
LHJ  VAN  HOORN

Lambertus Henricus Johannes van Hoorn, 38 jaar, op 13 januari 1902 te Venlo geboren...

   
Geerits WLH
WLH  GEERITS

Willem (Willem) Leo Hubert Geerits, 31 jaar, Soldaat derde compagnie, eerste batalj...

   
CustersGH
GH  CUSTERS

Gerardus (Gerard) Henricus Custers, 16 jaar, op 20 juli 1923 te Venlo geboren, zond...

   
 Compleet overzicht personen