1940 
- 
- 
- 
- 
1941 
- 
- 
- 
- 
1942 
- 
- 
- 
- 
1943 
- 
- 
- 
- 
1944 
- 
- 
- 
- 
1945 
- 
- 
- 
- 
1946 
- 
- 
- 
- 
1947 
- 
- 
- 
- 
1948 
- 
- 
- 
- 
1949 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
Jacobus Theodorus Blankenstijn
 
Duitse inval in Venlo
vrijdag 10 - donderdag 16 mei 1940
 

Jacobus Theodorus Blankenstijn, 21 jaar, op 28 maart 1919 te Leiden geboren, wonende te Leiden, als dienstplichtig soldaat bij de inval gewond geraakt en op 24 juli 1940 in het ziekenhuis te Venlo aan de opgelopen verwondingen bezweken. Laatste rustplaats op het ereveld Loenen, vak A, grafnummer 151 (akte 215/1940).(1)

1) In de verklaring van overlijden bij akte 215/1940 werd vermeld dat J.Th. Blankenstijn militair was. Als doodsoorzaak werd door dr. Bär, verbonden aan het St. Josephziekenhuis te Venlo, opgegeven: `oorlogsverwondingen (granaat mitrailleur)'. Als overlijdensdatum werd abusievelijk 24 juni 1940 opgegeven. Dat was een schrijffout voor "juli", zoals blijkt uit de datum van ondertekening van de verklaring. In het naamregister van het ereveld Loenen is 23 juli 1940 als overlijdensdatum vermeld.

 

informatie uit database
 
 
Gebeurtenis
 
Duitse militairen marcheren over de Pontanusstraat in Blerick
DUITSE INVAL IN VENLO vrijdag 10 - donderdag 16 mei 1940
Beschrijft omgekomen personen gedurende de inval in Venlo en Venlonaren die elders zijn gesneuveld.
 
Personen
 
CJJ  BEUMER

Christiaan Jacobus Johannes Beumer, 28 jaar, dienstplichtig soldaat, op 9 februari ...

   
BartelsHAH
HAH  BARTELS

Hermanus (Herman) Antonius Hubertus Bartels, 33 jaar, Korporaal derde compagnie, tw...

   
TJF  OP DE  LAAK

Theodorus (Theo) Joseph Franciscus Op de Laak, 21 jaar, militair bij de Marine Luch...

   
 Compleet overzicht personen