1940 
- 
- 
- 
- 
1941 
- 
- 
- 
- 
1942 
- 
- 
- 
- 
1943 
- 
- 
- 
- 
1944 
- 
- 
- 
- 
1945 
- 
- 
- 
- 
1946 
- 
- 
- 
- 
1947 
- 
- 
- 
- 
1948 
- 
- 
- 
- 
1949 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
Antonius Franciscus Verbeek
 
Oud-Venlonaren, buiten de gemeente Venlo omgekomen
1940 - 1949
 

Antonius (ToŽn) Franciscus Verbeek, 28 jaar, op 22 mei 1915 te Venlo geboren, voorheen wonende Houtstraat 15 te Venlo, op 29 mei 1936 vertrokken naar Den Helder voor de opleiding tot beroepsmilitair. Als stoker-olieman, registratienummer 13453, deel uitmakende van de bemanning van Hare Majesteits Motor Torpedoboot 203 (Arend). Op donderdag 18 mei 1944 gesneuveld op zee, toen de MTB 203 in het Kanaal ten zuiden van Boulogne op een mijn liep.

De ouders te Venlo werden van het overlijden op de hoogte gesteld door het Nederlandsche Roode Kruis bij brief van 2 augustus 1944 en door de Commissaris voor de belangen van de voormalige Nederlandsche Weermacht, te London, bij brief van 11 september 1944. Pas na de oorlog werden nadere bijzonderheden verstrekt door de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten vanuit London bij brief van 30 juni 1945, nr. P 130/118/1/45. Deze brieven zijn in het bezit van de familie. Als overlijdensdatum kan men ook 17 mei 1944 vermeld vinden. Het ongeluk gebeurde 17 mei 1944. Volgens de opgaven uit 1944 zou Verbeek in de nacht van 17 op 18 mei gesneuveld zijn. Schepen van de Koninklijke Marine in de tweede wereldoorlog, blz. 138. Volgens inlichtingen van de familie behoorde Verbeek tot de overlevenden van de slag in de Javazee.

informatie uit database
 
 
Gebeurtenis
 
geen foto beschikbaar
OUD-VENLONAREN, BUITEN DE GEMEENTE VENLO OMGEKOMEN 1940 - 1949
Restgroep van oud-Venlonaren, die buiten de gemeente zijn omgekomen.
 
Personen
 
JBM  MEULEMANS

Johannes Baptiste Maria Meulemans, 38 jaar, op 17 juni 1906 te Venlo geboren, meded...

   
BrandtWHvanden
WA  VAN DEN  BRANDT

Wilhelmus (Wiel) Antonius van den Brandt, 26 jaar, op 7 oktober 1918 te Grubbenvors...

   
A  HIRSCHFELD

Hirschfeld werd - waarschijnlijk toevallig - geboren in Venlo; zijn moeder kwam uit...

   
 Compleet overzicht personen