1940 
- 
- 
- 
- 
1941 
- 
- 
- 
- 
1942 
- 
- 
- 
- 
1943 
- 
- 
- 
- 
1944 
- 
- 
- 
- 
1945 
- 
- 
- 
- 
1946 
- 
- 
- 
- 
1947 
- 
- 
- 
- 
1948 
- 
- 
- 
- 
1949 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
Herman van Empel
 
Duitse inval in Venlo
vrijdag 10 - donderdag 16 mei 1940
 

Herman van Empel, 21 jaar, stoker zeemilicien bij de Koninklijke Marine, stamboeknummer 12078, op 28 november 1918 te Blerick geboren, voorheen wonende Horsterweg 25 te Blerick, op onbekende datum verhuisd naar onbekend waarheen, laatstelijk wonende Bloemstraat 22 te Deventer, op 12 mei 1940 bij het bombardement op Vlissingen aan boord van Hr.Ms. kanonneerboot "Bulgia" gesneuveld. Laatste rustplaats te Deventer.(1)

1) Doodenwacht bij onze gevallenen (.... ), blz. 197; Brief van het gemeentearchief Vlissingen van 16 mei 2001, daarbij kopie van het proces-verbaal van 4 augustus 1940 betreffende het lichten van Hr.Ms. Bulgia en de berging en identificering van de slachtoffers op dinsdag 30 juli 1940; Zeeland 1940 -1945, deel 1 (1979), blz. 110 betreffende het bombardement van 12 mei 1940; Walcheren onder vuur en water 1939 - 1945 ( ), blz. 23; betreffende het bombardement van 12 mei 1940. Met dank aan het Gemeentearchief Vlissingen voor de medewerking bij het onderzoek ondervonden.

informatie uit database
 
 
Gebeurtenis
 
Duitse militairen marcheren over de Pontanusstraat in Blerick
DUITSE INVAL IN VENLO vrijdag 10 - donderdag 16 mei 1940
Beschrijft omgekomen personen gedurende de inval in Venlo en Venlonaren die elders zijn gesneuveld.
 
Personen
 
BJW  HAZENBOS

Bartholomeus (Bart) Joannes Wilhelmus Hazenbos, 46 jaar, op 12 februari 1892 te Til...

   
W  SCHLIEKER

Wilhelm Schlieker, 25 jaar, op 25 maart 1915 te Buckow geboren, Oberschütze van de ...

   
Geurts PAA
PAA  GEURTS

Piet Arnold Antoon Geurts, 20 jaar, Sergeant tweede compagnie, tweede Grensbataljon...

   
 Compleet overzicht personen