1940 
- 
- 
- 
- 
1941 
- 
- 
- 
- 
1942 
- 
- 
- 
- 
1943 
- 
- 
- 
- 
1944 
- 
- 
- 
- 
1945 
- 
- 
- 
- 
1946 
- 
- 
- 
- 
1947 
- 
- 
- 
- 
1948 
- 
- 
- 
- 
1949 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
Herman van Empel
 
Duitse inval in Venlo
vrijdag 10 - donderdag 16 mei 1940
 

Herman van Empel, 21 jaar, stoker zeemilicien bij de Koninklijke Marine, stamboeknummer 12078, op 28 november 1918 te Blerick geboren, voorheen wonende Horsterweg 25 te Blerick, op onbekende datum verhuisd naar onbekend waarheen, laatstelijk wonende Bloemstraat 22 te Deventer, op 12 mei 1940 bij het bombardement op Vlissingen aan boord van Hr.Ms. kanonneerboot "Bulgia" gesneuveld. Laatste rustplaats te Deventer.(1)

1) Doodenwacht bij onze gevallenen (.... ), blz. 197; Brief van het gemeentearchief Vlissingen van 16 mei 2001, daarbij kopie van het proces-verbaal van 4 augustus 1940 betreffende het lichten van Hr.Ms. Bulgia en de berging en identificering van de slachtoffers op dinsdag 30 juli 1940; Zeeland 1940 -1945, deel 1 (1979), blz. 110 betreffende het bombardement van 12 mei 1940; Walcheren onder vuur en water 1939 - 1945 ( ), blz. 23; betreffende het bombardement van 12 mei 1940. Met dank aan het Gemeentearchief Vlissingen voor de medewerking bij het onderzoek ondervonden.

informatie uit database
 
 
Gebeurtenis
 
Duitse militairen marcheren over de Pontanusstraat in Blerick
DUITSE INVAL IN VENLO vrijdag 10 - donderdag 16 mei 1940
Beschrijft omgekomen personen gedurende de inval in Venlo en Venlonaren die elders zijn gesneuveld.
 
Personen
 
GoossensJG
JG  GOOSSENS

Johannes Godefridus Goossens, 21 jaar, Soldaat vierde compagnie, tweede Grensbatalj...

   
Mommers VJJ
VJJ  MOMMERS

Victor Jozef Johannes (Jan) Mommers, 23 jaar, Soldaat M.C., tweede bataljon, 13

   
HH  VALENTIJN

Henricus (Handrie) Hubertus Valentijn, 65 jaar, op 3 april 1875 te Venlo geboren, z...

   
 Compleet overzicht personen