1940 
- 
- 
- 
- 
1941 
- 
- 
- 
- 
1942 
- 
- 
- 
- 
1943 
- 
- 
- 
- 
1944 
- 
- 
- 
- 
1945 
- 
- 
- 
- 
1946 
- 
- 
- 
- 
1947 
- 
- 
- 
- 
1948 
- 
- 
- 
- 
1949 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
Hubert Arnold Huijs
 
Duitse inval in Venlo
vrijdag 10 - donderdag 16 mei 1940
 

Hubert (Bèr) Arnold Huijs, 20 jaar, drukker, geboren op 17 december 1919 te Tegelen, wonende Spoorstraat 74 te Tegelen, als dienstplichtig militair (soldaat bij het 2e Grensbataljon) gesneuveld(1) 11 mei 1940 te Someren (Burgerlijke Stand Tegelen, akte 56/1940).(2) Laatste rustplaats op het Militair Ereveld Grebbeberg, rij 9 grafnummer 6. Zijn naam is vermeld op het oorlogsmonument aan de Raadhuislaan in Tegelen.

1) Volgens e-mail van 6 november 2006 van de heer Herm Huijs is Hubert Arnold Huijs gesneuveld bij Sluis XI in Someren en op 14 mei 1940 begraven in een verzamelgraf op het Rooms-Katholieke kerkhof te Someren. Op 1 september 1940 werd hij herbegraven in een militair verzamelgraf eveneens op het RK kerkhof in Someren. Tot slot werd hij op 27 november 1972 herbegraven op het militair ereveld Grebbeberg te Rhenen.
2) Bronnen: Zij kwamen en gingen van P.J.W. Poeth (blz. 166). Zie ook het boekje Onze dooden uit den Tweeden Wereldoorlog 1940-1945 door L.H. Beurskens (Maastricht : KNVB afd. Limburg, 1947) blz. 57; W. Kurstjens (samenst.), Tegelenaren in oorlogstijd (2012)( p. 12-18.

informatie uit database
 
 
Gebeurtenis
 
Duitse militairen marcheren over de Pontanusstraat in Blerick
DUITSE INVAL IN VENLO vrijdag 10 - donderdag 16 mei 1940
Beschrijft omgekomen personen gedurende de inval in Venlo en Venlonaren die elders zijn gesneuveld.
 
Personen
 
F  DÜHRING

Fritz Dühring, 24 jaar, geboren op 29 juli 1915 te Hamburg, Gefreiter in 1e

   
C  VAN  ROOIJEN

Cornelis van Rooijen, 23 jaar, Soldaat derde compagnie, tweede bataljon, eerste Reg...

   
W  TEUFEL

Walter Teufel, 22 jaar, op 2 oktober 1917 te Karlsruhe geboren, Gefreiter van de ee...

   
 Compleet overzicht personen