1940 
- 
- 
- 
- 
1941 
- 
- 
- 
- 
1942 
- 
- 
- 
- 
1943 
- 
- 
- 
- 
1944 
- 
- 
- 
- 
1945 
- 
- 
- 
- 
1946 
- 
- 
- 
- 
1947 
- 
- 
- 
- 
1948 
- 
- 
- 
- 
1949 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
Antonius Johannes Martinus Drissen
 
Diverse doodsoorzaken tijdens oorlogsperiode
1941-1945
 

Antonius Johannes Martinus (Toon) Drissen. Geboren te Brunssum op 21 april 1920, van beroep bakker, wonende te Arcen op het adres A 284. In de oorlog heeft Toon Drissen een tijd lang als bakker in Duitsland gewerkt en raakte  betrokken bij het verlenen van hulp aan Franse krijgsgevangenen die uit Duitsland vluchtten en via Nederland en België hun vaderland probeerden te bereiken. Ook was hij actief betrokken bij het verlenen van hulp aan onderduikers. Toen Toon – met de verzetsnaam Tom – door de Duitsers gezocht werd, dook hij onder. In de loop van 1944 is hij naar Noord-Brabant vertrokken en heeft in de K.P. Lieshout meegewerkt aan het verzet. Ook was hij koerier in het district De Meijerij. Na de komst van de Amerikanen sloot hij zich aan bij de Stoottroepen.

 

In september 1944 werd Toon Drissen als 2e luitenant sectiecommandant van de 4e compagnie in het tweede bataljon Stoottroepen, afd. Noord-Brabant. Met een Engelse patrouille stak hij als gids in de avond van 17 februari 1945 de Maas over. Tijdens de terugkeer van de patrouille stapte Toon op een mijn en werd met nog een andere gids gedood, daar waar vroeger het veer was van Wellerlooi naar Blitterswijck. Ze werden ter plekke begraven. Toon werd op 2 mei 1945 in Arcen herbegraven op de Nieuwe R.K. Begraafplaats, vak L. rij J, grafnummer 24.

 

Bronnen: J. Keltjens e.a., Arcen, ’n dorp in oorlogstijd (Arcen 1986) 127 en 132; GA Venlo, archief 357, inv. nrs. 720, 722 en 1176; GA Venlo, Overige Verzameling 9 (bidprentjes), bidprentje A.J.M. Drissen; site Nederlandse Oorlogsgravenstichting.

 

informatie uit database
 
 
Gebeurtenis
 
geen foto beschikbaar
DIVERSE DOODSOORZAKEN TIJDENS OORLOGSPERIODE 1941-1945
Restgroep die nog verder ingedeeld moet worden.
 
Personen
 
F  VALENTA

Franz Valenta werd geboren op 28 maart 1925. Hij was onderofficier bij het 1963-St....

   
JM  AARTS-JANSSEN

Johanna Margaretha Aarts-Janssen, 73 jaar, op 7 januari 1871 te Kempen (Duitsland) ...

   
PJH  DERIKS

Peter Johannes (Jo) Hubertus Deriks 32 jaar, op 13 april 1910 te Maashees geboren, ...

   
 Compleet overzicht personen