1940 
- 
- 
- 
- 
1941 
- 
- 
- 
- 
1942 
- 
- 
- 
- 
1943 
- 
- 
- 
- 
1944 
- 
- 
- 
- 
1945 
- 
- 
- 
- 
1946 
- 
- 
- 
- 
1947 
- 
- 
- 
- 
1948 
- 
- 
- 
- 
1949 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
Johannes Gerardus Leonardus Holthuijsen
 
Bombardement op de Maasbruggen
zondag 29 oktober 1944
 

Johannes Gerardus Leonardus Holthuijsen, 14 jaar, op 28 mei 1930 te Tegelen geboren, broodbezorger, wonende Spoorstraat 47 te Tegelen (akte 663/1945).(1)

1) Het boekje Onze dooden uit den Tweeden Wereldoorlog 1940-1945 door L.H. Beurskens (Maastricht : KNVB afd. Limburg, 1947) vermeld op blz. 57: 'De jonge Holthuijzen bevond zich voor de uitoefening van zijn werk tijdens het bombardement van de brug over de Maas te Venlo in de nabijheid van die brug aan de zijde van Blerick. Door rondvliegende bomscherven werd hij zoo zwaar gewond, dat hij nagenoeg op slag werd gedood. Een jeugdig leven, dat nog een belofte inhield voor de toekomst, werd plotseling afgesneden. De overledene was in juni 1944 als jeuglid tot de vereeniging [Tiglia] toegetreden.'

informatie uit database
 
 
Gebeurtenis
 
begrafenis van slachtoffers van de bombardementen
BOMBARDEMENT OP DE MAASBRUGGEN zondag 29 oktober 1944
In totaal 35 vliegtuigen van het type Mitchell II voerden rond 16.00 een bombardement uit.
 
Personen
 
LT  TACK-KOUWEN

Lena Tona Tack-Kouwen, 54 jaar, op 8 april 1890 te Rotterdam geboren, zonder beroep...

   
JG  JANSSEN

Joseph Gerardus Janssen, 18 jaar, op 21 maart 1926 te Blerick geboren, lampenmonteu...

   
ACH  LOMMEN-GERITS

Anna Catharina Hubertina Lommen-Gerits, 51 jaar, op 30 september 1893 te Broekhuize...

   
 Compleet overzicht personen