1940 
- 
- 
- 
- 
1941 
- 
- 
- 
- 
1942 
- 
- 
- 
- 
1943 
- 
- 
- 
- 
1944 
- 
- 
- 
- 
1945 
- 
- 
- 
- 
1946 
- 
- 
- 
- 
1947 
- 
- 
- 
- 
1948 
- 
- 
- 
- 
1949 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
Clemens Caspar Johannes van Aken
 
Zeemansgraven Nederlandsch Oost-IndiŽ
1940 - 1945
 

Clemens Caspar Johannes van Aken, 40 jaar, op 4 december 1901 te Venlo geboren, voorheen wonende Lomstraat 15 te Venlo, op 28 september 1903 verhuisd naar Maastricht, op maandag 15 december 1941 gesneuveld aan boord van Hare Majesteits onderzeeboot O 16 (K XVI) in de Zuid-Chinese Zee. (1)

1) Volgens L.L. von MŁnching, Schepen van de Koninklijke Marine in de tweede wereldoorlog (Alkmaar 1978), blz. 35 ging deze onderzeeboot vermoedelijk op 15 december 1941 verloren in een mijnenveld op de oostkust van Malakka, zuidwestelijk van Tioman-eiland. Volgens A. Kroese, Neerland's zeemacht in oorlog (The Netherland Publishing Company Ltd, London 1944), blz. 138, is deze onderzeeboot op 15 december 1941 op een mijn gelopen.

informatie uit database
 
 
Gebeurtenis
 
geen foto beschikbaar
ZEEMANSGRAVEN NEDERLANDSCH OOST-INDIň 1940 - 1945
Tijdens de Tweede Wereldoorlog gingen in IndiŽ Nederlandse en Japanse schepen ten onder.
 
Personen
 
SchoerenCPM
CPM  SCHOEREN

Conraad (Coen) Petrus Matheus Schoeren, 43 jaar, adjudantkwartiermeester in het Ned...

   
JMP  VAN  KAMPEN

Johannes Marcus Petrus van Kampen, 26 jaar, op 11 oktober 1915 te Venlo geboren, vo...

   
HPG  HOEIJMAKERS

Hendrikus Petrus Gerardus Hoeijmakers, 43 jaar, op 5 november 1900 te Venlo geboren...

   
 Compleet overzicht personen