1940 
- 
- 
- 
- 
1941 
- 
- 
- 
- 
1942 
- 
- 
- 
- 
1943 
- 
- 
- 
- 
1944 
- 
- 
- 
- 
1945 
- 
- 
- 
- 
1946 
- 
- 
- 
- 
1947 
- 
- 
- 
- 
1948 
- 
- 
- 
- 
1949 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
Wilhelmus Casper Gerardus Tosserams
 
Vluchtpogingen naar bevrijd gebied
november 1944 - januari 1945
 

Wilhelmus (Wim) Casper Gerardus Tosserams, 22 jaar, op 9 november 1922 te Tegelen geboren, hulparbeider, machine-monteur, wonende Havenstraat 15 te Venlo. Op vrijdag 24 november 1944 bij het overzwemmen van de Maas te Tegelen door Duitse soldaten doodgeschoten.(1)
Laatste rustplaats op het ereveld Loenen, vak E, grafnummer 1203.

Samen met nog vier anderen probeerde hij de Maas over te steken. Vanuit het Missiehuis werd de groep onder vuur genomen. Tosserams wordt daarbij dodelijk gewond en drijft af. Zijn lichaam wordt na de oorlog aan de oever van de Maas teruggevonden. (2)

1) Bron: Mondelinge overlevering van een zus van betrokkene; GA Venlo, archief Burgerlijke stand gemeente Tegelen, overlijdensakte 134/1945; Overlijdensannonce DvNL 19 april 1945 voor een uitvaartdienst op 13 april 1945 in de H. Hartkerk te Venlo. Bij de schaduw-persoonskaart van W.C.G. Tosserams bevindt zich een niet-gewaarmerkt afschrift van een brief van H.M. Koningin Wilhelmina aan de ouders van Tosserams (Sloterbeekstraat 116 te Venlo) waarin de mislukte overtocht wordt toegeschreven aan `den moed zich te willen aansluiten bij de Geallieerden'.

2) Bron: W. Kurstjens, Tegelen in de Tweede Wereldoorlog (Venlo 2005) blz. 62, gebaseerd op: 'Des lang geleeje', een verslag van een gesprek met Harie Engelen voor de huiskrant van de Martinushof op 13 juni 1997. Zie ook: L.H. Beurskens, Onze dooden uit den Tweeden Wereldoorlog 1940-1945, (Maastricht, 1947) blz. 37. Tegelse courant, 12 januari 2005, blz. 3; site Ned. Oorlogsgravenstichting.

informatie uit database
 
 
Gebeurtenis
 
geen foto beschikbaar
VLUCHTPOGINGEN NAAR BEVRIJD GEBIED november 1944 - januari 1945
In de laatste oorlogswinter probeerden enkelen over de Maas bevrijd gebied te bereiken.
 
Personen
 
PHJ  VAN DEN  BERG