1940 
- 
- 
- 
- 
1941 
- 
- 
- 
- 
1942 
- 
- 
- 
- 
1943 
- 
- 
- 
- 
1944 
- 
- 
- 
- 
1945 
- 
- 
- 
- 
1946 
- 
- 
- 
- 
1947 
- 
- 
- 
- 
1948 
- 
- 
- 
- 
1949 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
Johanna Hubertina Hinssen-Tiggelers
 
Oorlogsdoden in de marge van deze site
 

Johanna Hubertina Hinssen-Tiggelers

Ze werd geboren te Venlo op 20 april 1871, woonde Picardie 4 en overleed te Venlo op 4 februari 1946. Haar naam komt voor op enkele lijsten van overledenen van het eerste bombardement van 13 oktober 1944 op de Maasbruggen.(1) Echter, op het gezamenlijke bidprentje van het bombardement van die dag ontbreekt haar naam, terwijl het bidprentje van J.H. Tiggelers, echtgenote van J.H.H. Hinssen als overlijdensdatum 4 februari 1946 vermeld. Dat klopt ook met de datum die genoemd wordt op haar persoonskaart in het Bevolkingsregister van de gemeente Venlo en de overlijdensakte. Aangenomen moet dan ook worden dat zij géén oorlogsdode is.

1) ?Lijst van Dooden en Vermisten? in: Mededeelingenblad der Gemeente Venlo nr. 1 (16-10-1944), ?Verlieslijst van het eerste bombardement op 13 october 1944? in de collectie W. Mercus, album nr. 13 blad 53 en in H. Keulards, Bombardementen op de Maasbruggen, blz. 42.

informatie uit database
 
 
Gebeurtenis
 
geen foto beschikbaar
OORLOGSDODEN IN DE MARGE VAN DEZE SITE 
Deze categorie bevat namen van mensen die niet voldoen aan de gehanteerde criteria voor deze site.
 
Personen
 
M  SANDERS

Martinus Sanders, geboren te Meijel op 5 augustus 1863 en daar woonachtig Roggedijk...

   
JA  VAN  BEEK

Na de bevrijding kreeg de burgemeester van Venlo het verzoek om de nabestaanden van...

   
M  BUTE

Maria Bute zou geboren zijn in Venlo op 23 januari 1889. Een geboorteakte van haar ...

   
 Compleet overzicht personen