1940 
- 
- 
- 
- 
1941 
- 
- 
- 
- 
1942 
- 
- 
- 
- 
1943 
- 
- 
- 
- 
1944 
- 
- 
- 
- 
1945 
- 
- 
- 
- 
1946 
- 
- 
- 
- 
1947 
- 
- 
- 
- 
1948 
- 
- 
- 
- 
1949 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
Johannes Hubertus Baghus
 
Oorlogsdoden in de marge van deze site
 

Johannes Hubertus Baghus (1907-1940) werd op 21 juli 1907 te Roermond geboren. Hij trad op 5 mei 1931 te Venlo in het huwelijk met Aldegonda Maria Bernardina Vallen, geboren te Venlo op 9 november 1905. Hij was toen bankwerker van beroep. Hij woonde in Eindhoven.(1) Het echtpaar ging in Eindhoven wonen. In 1940 was Johannes Hubertus Baghus stoker bij de Koninklijke Marine. Hij kwam om het leven bij het bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940.(2) De weduwe Baghus-Vallen keerde enkele maanden na de dood van haar man met twee kleine kinderen vanuit Eindhoven terug naar het ouderlijk huis, Havenkade 21 te Venlo,(3) alwaar zij op 20 september 1940 werd ingeschreven. Twee maanden later verhuisde zij naar de Isabellastraat te Venlo. Op 24 juni 1943 trad zij voor de burgerlijke stand van Heerlen in het huwelijk met Willem Gielen. Zij bleef/bleven in Venlo wonen tot 6 oktober 1947 toen zij naar het adres Adelaarstraat 28 te Heerlen verhuisde(n).(5)

'Mevrouw de weduwe J.H. Baghus, geboren A.M.B. Vallen, Isabellastraat 3 te Venlo' - zoals zij destijds werd aangeschreven - komt in 1941 in de archiefbescheiden van de gemeente Venlo voor, daar zij als nabestaande van een gesneuvelde militair aanspraken had op pensioen.(5) Haar gesneuvelde eerste echtgenoot is niet regulier in deze website opgenomen daar hij niet in Venlo geboren is, noch in Venlo gewoond heeft, noch in Venlo is gesneuveld. Door het huwelijk met een Venlose vrouw had hij wel op afstand een relatie met Venlo.

1) Streekarchief regio Eindhoven, Bevolkingsregister gemeente Eindhoven, persoonskaart van J.H. Baghus; GHS Venlo, afdeling Burgerzaken, huwelijksakte 61/1931.
2) Streekarchief regio Eindhoven, bestand "AA Eindhoven 1933-1969", inv.nr. 02535: Minuut-sterflijst in 1940 ingezonden aan de ontvanger van de successierechten.
3) GA Venlo, Gezinskaart van W.H. Vallen, 1923-1939, vader van A.M.B. Vallen.
4) GHS Venlo, afdeling Burgerzaken, kopie-persoonskaart van A.M.B. Vallen.
5) GA Venlo, archief Secretarie gemeente Venlo, 1945-1978, (archiefnummer 141), doos 48, map 101 A. In het archief van de Sociale dienst Venlo werd terzake niets aangetroffen.

informatie uit database
 
 
Gebeurtenis
 
geen foto beschikbaar
OORLOGSDODEN IN DE MARGE VAN DEZE SITE 
Deze categorie bevat namen van mensen die niet voldoen aan de gehanteerde criteria voor deze site.
 
Personen
 
AF  STEEGH

Zuster Eliana, 71 jaar, religieuze in Solo (Nederlands-Oost-IndiŽ), op 21 april 187...

   
WJ  VAN  DIEPE

W.J. van Diepe werd geboren op 17 juni 1921 in (de gemeente) Maasbree. Hij woonde o...

   
JH  CHRISTIAANS

Een Johannes Hubertus Christiaans komt voor in het Namenregister van hen die on...

   
 Compleet overzicht personen