1940 
- 
- 
- 
- 
1941 
- 
- 
- 
- 
1942 
- 
- 
- 
- 
1943 
- 
- 
- 
- 
1944 
- 
- 
- 
- 
1945 
- 
- 
- 
- 
1946 
- 
- 
- 
- 
1947 
- 
- 
- 
- 
1948 
- 
- 
- 
- 
1949 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
Johannes Berendsen
 
Oorlogsdoden in de marge van deze site
 

De vermelding van de opperwachtmeester Johan Berendsen (1912-1947), sedert 1944 bekend als "de schrik van Venlo" zal menige lezer tegen de borst stuiten. De samenstellers van deze website respecteren die gevoelens volkomen. Maar wij konden niet om Berendsen heen.

Bij vonnis van 25 maart 1946 uitgesproken door het Bijzonder Gerechtshof te Maastricht(1) werd de voormalig opperwachtmeester en plaatselijke commandant van de Arbeits Kontroll Dienst (AKD) Johannes (Johan) Berendsen, 34 jaar, geboren op 2 september 1912 te Avereest (Overijssel), wonende Eerste Lambertusstraat 13 te Blerick, schuldig bevonden aan moord in koelen bloede op het echtpaar Maisonpierre en W.H. Kohlen(2). Hij werd veroordeeld tot de doodstraf. Op 2 mei 1947 's morgens om 8 uur werd hij in Vught gefusilleerd (Gemeentepolitie Venlo, proces-verbaal van ....; archief .... rechtbank....; Burgerlijke stand Venlo, akte 157/1947; DvNL 12 maart 1946 (doodstraf geist); 26 maart 1946 (tot de dood veroordeeld); 27 juni 1946 (beroep in cassatie verworpen); 2 mei 1947 (op gratieverzoek is door H.M. de Koningin afwijzend beschikt)).

1) In Nederland werden vijf Bijzondere Gerechtshoven ingesteld voor de berechting van misdaden tijdens de oorlog begaan. En daarvan was in 's-Hertogenbosch gevestigd. Elk hof bestond uit meerdere kamers. Elke kamer was uit drie juristen en twee militairen samengesteld. Waarschijnlijk vonden ook zittingen van het Bossche gerechtshof in Roermond en Maastricht plaats.
2) Zie deze namen op de website; Cammaert, Het verborgen front I, blz. 426-427.

informatie uit database
 
 
Gebeurtenis
 
geen foto beschikbaar
OORLOGSDODEN IN DE MARGE VAN DEZE SITE 
Deze categorie bevat namen van mensen die niet voldoen aan de gehanteerde criteria voor deze site.
 
Personen
 
M  BUTE

Maria Bute zou geboren zijn in Venlo op 23 januari 1889. Een geboorteakte van haar ...

   
PH  ZELEN-VAN RIJN

 

 
RoestenbergA.jpg
AJFC  ROESTENBERG

Antonius Johannes Franciscus Cornelius Roestenberg, op 14 maart 1914 te Tilburg geb...

   
 Compleet overzicht personen