1940 
- 
- 
- 
- 
1941 
- 
- 
- 
- 
1942 
- 
- 
- 
- 
1943 
- 
- 
- 
- 
1944 
- 
- 
- 
- 
1945 
- 
- 
- 
- 
1946 
- 
- 
- 
- 
1947 
- 
- 
- 
- 
1948 
- 
- 
- 
- 
1949 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
Martinus Antonius Marie Bouman
 
Fusillade op de Hamert
2 mei 1943
 

Martinus Antonius Marie Bouman. Geboren op 5 mei 1899 in Gouda, voormalige 1e luitenant van het KNIL, hoofdcontroleur van de C.C.D. (Centrale Controle Dienst) in Roermond. Bouman was eerst in eigen kring en later als lid van de Ordedienst leider van het ondergrondse verzet, met de schuilnamen Bob Eikenhout. Met de hem als ambtenaar ter beschikking staande auto heeft hij veel leden van geallieerde vliegtuigbemanningen en uit Duitsland ontsnapte geallieerde krijgsgevangenen naar veiliger oorden vervoerd, waarvoor hem postuum door de Amerikaanse, Britse en Franse regeringen onderscheidingen zijn toegekend.

Bouman speelde een belangrijke rol in de April-Meistaking in Midden-Limburg. Hij vervaardigde stakingsoproepen en liet onder CCD-personeel een solidariteitsverklaring ter ondertekening circuleren. Hierdoor kwam de Sipo hem op het spoor. Toen hij hoorde dat twee van zijn gearresteerde ondergeschikten zouden worden gefusilleerd als hij zich niet kwam melden, reed hij meteen naar de Sicherheits Polizei in Maastricht en stelde zich vrijwillig ter beschikking. Hij vroeg vrijlating van zijn ondergeschikten, omdat hij hen opdracht had gegeven om in staking te gaan. Bouman moest met de twee collega’s en nog vier anderen op 2 mei 1943 voor het politiestandrecht in Maastricht verschijnen. Nitsch beschuldigde hem ervan een stakingsoproep te hebben vervaardigd, die door de twee anderen bij de CCD waren verspreid. Zijn eis tot doodstraf werd door het standrecht overgenomen. In de avond van diezelfde dag werd Bouman met nog zes anderen op De Hamert gefusilleerd. Vanwege zijn handicap (Bouman leed aan multiple sclerose) kon hij daarbij niet staan. Nitsch stond hem daarom toe om zijn executie zittend op een stoel op een verhoging te ondergaan. Hij werd met Boogerd op 8 juli 1946 onder grote belangstelling herbegraven op de begraafplaats ‘Tussen de Bergen’ in Roermond. Bouman ligt nu begraven op het Nederlandse ereveld in Loenen, vak E grafnummer 55. Zijn weduwe ontving op 10 augustus 1953 postuum het ridderschap in de Militaire Willemsorde 4e klasse uit handen van koningin Juliana. Naar Bouman is in Roermond een straat genoemd.

 

Bronnen: J. Keltjens e.a., Arcen ’n dorp in oorlogstijd (Arcen 1986) 54-57; A.P.M. Cammaert, Het verborgen front. Een geschiedenis van de georganiseerde illegaliteit in de provincie Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog (Leeuwarden/Mechelen 1994) 495;http://www.hetverhaalbewaard.nl/persoon/18725/martinus-antonius-marie-bouman.

informatie uit database
 
 
Gebeurtenis
 
geen foto beschikbaar
FUSILLADE OP DE HAMERT 2 mei 1943
Fussillade van een aantal Limburgers naar aanleiding van de April-Meistakingen.
 
Personen
 
R  SAVELSBERG

 

 
MJ  TEMPELAARS

 

 
BrouwerLT
LT  BROUWER

 

 
 Compleet overzicht personen