1940 
- 
- 
- 
- 
1941 
- 
- 
- 
- 
1942 
- 
- 
- 
- 
1943 
- 
- 
- 
- 
1944 
- 
- 
- 
- 
1945 
- 
- 
- 
- 
1946 
- 
- 
- 
- 
1947 
- 
- 
- 
- 
1948 
- 
- 
- 
- 
1949 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
Jan Aart van Beek
 
Oorlogsdoden in de marge van deze site
 

Na de bevrijding kreeg de burgemeester van Venlo het verzoek om de nabestaanden van Jan van Beek mede te delen dat deze in het concentratiekamp Neuengamme was omgekomen. Wij konden vaststellen dat bij dit bericht de woonplaatsen Velp en Venlo werden verwisseld. Op 3 januari 1924 werd te Velp (gemeente Rheden) Jan Aart van Beek geboren, zoon van Jan van Beek, arbeider, en Catharina Bloemink, zijn echtgenote. Op 29 juli 1946 werd in de gemeente Rheden een kopie ingeschreven van een overlijdensakte van de Burgerlijke stand Hamburg-Neuengamme. Daarin werd verklaard dat Jan van Beek, ongehuwd, protestant, textielarbeider, op 3 januari 1924 te Velp geboren, op 15 januari 1945 in Neuengamme was overleden.(1)

1) GHS Rheden, Burgerlijke stand van de gemeente Rheden, geboorteakte 11/1924, overlijdenakte 248/1946. Het nummer van de akte van Neuengamme is IV/35/1945, gedateerd Hamburg, 12 oktober 1945. Met dank aan de gemeentearchivaris van Rheden voor de medewerking bij het onderzoek ondervonden.

informatie uit database
 
 
Gebeurtenis
 
geen foto beschikbaar
OORLOGSDODEN IN DE MARGE VAN DEZE SITE 
Deze categorie bevat namen van mensen die niet voldoen aan de gehanteerde criteria voor deze site.
 
Personen
 
BerendsenJ.jpg
J  BERENDSEN

De vermelding van de opperwachtmeester Johan Berendsen (1912-1947), sedert 1944 bek...

   
ONBEKEND  ONBEKEND KIND VENLO
Kort na de bevrijding overleed in het klooster Nazareth aan de Straelseweg een kind va...
   
J.  BOUTEN

Op het gezamenlijke gedachtnisprentje van de Blerickse oorlogsdoden wordt bij de pa...

   
 Compleet overzicht personen