1940 
- 
- 
- 
- 
1941 
- 
- 
- 
- 
1942 
- 
- 
- 
- 
1943 
- 
- 
- 
- 
1944 
- 
- 
- 
- 
1945 
- 
- 
- 
- 
1946 
- 
- 
- 
- 
1947 
- 
- 
- 
- 
1948 
- 
- 
- 
- 
1949 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
Franciscus Jacobus Carolus van Bilsen
 
Liquidaties door het verzet
1940 - 1945
 

Franciscus (Frans) Jacobus Carolus van Bilsen, 32 jaar, op 25 januari 1911 te Nieuw-Ginneken geboren, administrateur, wonende Ringbaan Oost 14F te Tilburg, op woensdag 19 januari 1944 door de illegaliteit in Blerick neergeschoten en is op 20 januari te Venlo aan de opgelopen verwondingen bezweken (akte 28/1944).

Frans van Bilsen werd geliquideerd omdat kringen in de illegaliteit meenden dat hij met de bezetter samenwerkte. In de illegale uitgave "Het Contra Signaal", nummer 1 van november 1943 stond een foto van Van Bilsen, waarbij de volgende tekst was afgedrukt: " Bilsen, Franciscus K.J. van. Geboren 5 januari 1911 te Ginneken. Signalement: lang en fors, 1.85 m, grijzend blond kortgeknipt haar, blauwe diepliggende ogen, breed in de schouders. Voorheen inspecteur van politie aldaar en hoofdagent te Vlaardingen. Thans ambtenaar van de C.C.D., wonende te Tilburg, Ringbaan Oost 14F. Deze werd met steun van de Duitse autoriteiten hoofdagent te Vlaardingen en doet het thans voorkomen alsof hij buitengewoon vaderlandslievend is en tengevolge daarvan zijn ontslag bij de politie te Vlaardingen gekregen zou hebben. Hij treedt thans op als verspreider van het illegale blad De Stem van Vrij Nederland. Men neme zich voor hem in acht. Zie foto van Bilsen, no. 3".(1) Na de oorlog bleek dat zijn naam en signalement ten onrechte in dit blad was opgenomen.(2)

Van Bilsen was op 19 januari 1944 op bezoek bij zijn oom, de heer H. Richards, wonende in de Tweede Graaf van Loonstraat 48 te Blerick. De illegaliteit raakte van zijn verblijf op de hoogte. Men vormde een groep van drie personen om Van Bilsen te liquideren. Toen Van Bilsen om 22.15 uur naar buiten kwam, schoot één van hen hem in de hartstreek. De gemeentepolitie stelde vast dat na het gebeurde vier personen onderdoken, onder wie een wachtmeester van politie.(3)

1) Jelte Rep, Englandspiel. Spionagetragedie in bezet Nederland, 1942-1945, ..
2) Na de bevrijding openbaarden zich grote meningsverschillen over deze actie. Het Dagblad van Noord-Limburg raakte daarin zo ernstig betrokken dat met een aanslag op de persen werd gedreigd. Bron: DvNL van 4, 5 en 9 juni 1945; Gerrit Gommans, Blariacum. Blerke. Blerick (1978), blz. 87. In het boekwerk Het grote gebod. Gedenkboek van het verzet in LO en LKP, deel II, blz. 114, werd als het ware door het verzet zelve een "eindoordeel" over het gebeurde gegeven. Dat luidde dat naam en signalement van Van Bilsen ten onrechte in het Contrasignaal waren opgenomen.
3) GA Venlo, archief gemeentepolitie Venlo, rapportenboek van 19 januari 1944, alsmede het `Politioneel maandrapport van 15 januari-14 februari 1944'. Daarin staan de namen van de onderduikers. GA Venlo, onbekend archief ... (wsch politie of "restarchief"), Täglicher Bericht vom 19. Januar 1944, waarschijnlijk bestemd voor de Sicherheitsdienst; Burgerlijke stand Venlo, akte nr. 28/1944) De bospartizanen van Baarlo (1980), blz. 72; Het verborgen front (1994), blz. 892-893.

informatie uit database
 
 
Gebeurtenis
 
geen foto beschikbaar
LIQUIDATIES DOOR HET VERZET 1940 - 1945
Door het verzet in Venlo zijn enkele personen geliquideerd.
 
Personen
 
DijkmanCJH
CJH  DIJKMAN

Cornelis Johannes Hendrik Dijkman, 23 jaar, op 1 juli 1920 te Utrecht geboren, wach...

   
JGH  LEEDER

Jozef Gerardus Hubertus Leeder, 49 jaar, op 24 juni 1895 te Blerick geboren, postbe...