1940 
- 
- 
- 
- 
1941 
- 
- 
- 
- 
1942 
- 
- 
- 
- 
1943 
- 
- 
- 
- 
1944 
- 
- 
- 
- 
1945 
- 
- 
- 
- 
1946 
- 
- 
- 
- 
1947 
- 
- 
- 
- 
1948 
- 
- 
- 
- 
1949 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
Cornelis Johannes Hendrik Dijkman
 
Liquidaties door het verzet
1940 - 1945
 

Cornelis Johannes Hendrik Dijkman, 23 jaar, op 1 juli 1920 te Utrecht geboren, wachtmeester der Marechaussee, wonende ....straat ... te Roermond, op woensdag 17 mei 1944 per ongeluk bij een overval door de illegaliteit in het politiebureau te Venlo neergeschoten en op 3 juni 1944 aan de opgelopen verwondingen bezweken.(1) (Burgerlijke stand Venlo, akte nr. 221/1944).

Hij zou niet op 17 maar op 16 mei 1944 zijn neergeschoten. ()
Maar het Politioneel maandrapport over het tijdvak 15 mei t/m 14 juni 1944 vermeldt dat op 17 mei op het politiebureau een overval plaatsvond met de bedoeling arrestanten te bevrijden en pistolen en munitie buit te maken. De aanval mislukte, maar de hier gedetacheerde wachtmeester der Marechaussee C. Dijkman werd daarbij neergeschoten en is later aan de verwondingen overleden. (3)

1) GA Venlo, archief Gemeentepolitie Venlo, rapport nr. 2995a van 16 augustus 1944.
2) Bron: GA Venlo, Archief Gemeentepolitie Venlo, Rapportenboek nr. 137 d.d. 16 mei 1944.
3) Rapport in kopie aanwezig in Album Mercus nr. 12 blad 35.

informatie uit database
 
 
Gebeurtenis
 
geen foto beschikbaar
LIQUIDATIES DOOR HET VERZET 1940 - 1945
Door het verzet in Venlo zijn enkele personen geliquideerd.
 
Personen
 
FJC  VAN  BILSEN

Franciscus (Frans) Jacobus Carolus van Bilsen, 32 jaar, op 25 januari 1911 te Nieuw...

   
JGH  LEEDER

Jozef Gerardus Hubertus Leeder, 49 jaar, op 24 juni 1895 te Blerick geboren, postbe...