1940 
- 
- 
- 
- 
1941 
- 
- 
- 
- 
1942 
- 
- 
- 
- 
1943 
- 
- 
- 
- 
1944 
- 
- 
- 
- 
1945 
- 
- 
- 
- 
1946 
- 
- 
- 
- 
1947 
- 
- 
- 
- 
1948 
- 
- 
- 
- 
1949 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
Godfried Bongaarts
 
Vluchtpogingen naar bevrijd gebied
november 1944 - januari 1945
 

Godfried (Frits) Bongaarts, 19 jaar, op 14 maart 1925 te Heerlen geboren, metaaldraaier, wonende Venloseweg 18 te Tegelen, op zaterdag 2 december 1944 bij het overzwemmen van de Maas doodgeschoten, geborgen door leden van de BS te Hout-Blerick op 6 maart 1945. Laatste rustplaats op het ereveld Loenen, vak B, grafnummer 176 (Gemeentepolitie Venlo, proces-verbaal nr. 7 van 9 maart 1945; Burgerlijke stand Venlo, akte nr. 272/1945; GA Venlo, ar.nr. 215, inv. nr. 108: Rapportenboek Gemeentepolitie Venlo d.d. 8-3-1945). Bij de berging bleek hij vier schoten aan de achterzijde van het lichaam te hebben.

In het ouderlijk huis van Godfried Bongaarts zaten twee Oostenrijkse deserteurs ondergedoken. Aangezien de familie ze alleen op zolder kon verstoppen, wat gezien het feit dat er zeer regelmatig geweer en mitrailleurvuur dwars door het dak ging uitermate gevaarlijk was, moesten deze ergens anders naartoe gebracht worden. Dientengevolge werd het plan opgevat om aan de Blerickse kant bij de Duitsers een boot te stelen en hiermee vervolgens de Oostenrijkers over te zetten naar het deel aan de westzijde van de Maas dat inmiddels door de Engelsen was bevrijd.(1)

1) Mededeling van de heer Hans Bongaarts per e-mail van 20 november 2006. Zie ook het boekje Onze dooden uit den Tweeden Wereldoorlog 1940-1945 door L.H. Beurskens (Maastricht : KNVB afd. Limburg, 1947) blz. 56. Daarin staat vermeld dat hij de westelijke Maasoever wist te bereiken. Dit is in tegenspraak met de lange periode tussen het doodschieten en het bergen van het stoffelijk overschot. 

informatie uit database
 
 
Gebeurtenis
 
geen foto beschikbaar
VLUCHTPOGINGEN NAAR BEVRIJD GEBIED november 1944 - januari 1945
In de laatste oorlogswinter probeerden enkelen over de Maas bevrijd gebied te bereiken.
 
Personen
 
JGH  DRIESSEN

Joachim Godfried Herman Driessen, jaar, op 16 april 1923 te Tegelen ...

   
GroeneveldWHJ
WHJ  GROENEVELD

Wilhelmus (Willy) Hubertus Johannes Groeneveld, 18 jaar, op 14 mei 1926 te Hee...

   
TosseramsWC
WCG  TOSSERAMS

Wilhelmus (Wim) Casper Gerardus Tosserams, 22 jaar, op 9 november 1922 te Tege...

   
 Compleet overzicht personen