1940 
- 
- 
- 
- 
1941 
- 
- 
- 
- 
1942 
- 
- 
- 
- 
1943 
- 
- 
- 
- 
1944 
- 
- 
- 
- 
1945 
- 
- 
- 
- 
1946 
- 
- 
- 
- 
1947 
- 
- 
- 
- 
1948 
- 
- 
- 
- 
1949 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
Wilhelmus Hubertus Johannes Groeneveld
 
Vluchtpogingen naar bevrijd gebied
november 1944 - januari 1945
 

Wilhelmus (Willy) Hubertus Johannes Groeneveld, 18 jaar, op 14 mei 1926 te Heerlen geboren, wonende Vleesstraat 21 te Venlo. Willy is student aan het Sint-Thomascollege in Venlo. Hij is op 13 december 1944 (vermoedelijk) te Venlo doodgeschoten of verdronken bij een poging de Maas over te zwemmen naar bevrijd gebied (Burgerlijke Stand gemeente Venlo, akte 962/1945). Laatste rustplaats op de algemene begraafplaats te Venlo, grafnummer rand G 33. (I) In dossier 222 zit ook een kleurenscan van het bidprentje en een uitgebreide reconstructie van de hand van Hub Groeneveld.

(I) Willy Groeneveld was leerling van het Sint-Thomascollege. Hij was voornemens bij het geallieerd leger dienst te nemen. In een poging de Maas over te steken, kwam hij om het leven. Volgens latere opgave van de familie aan de Oorlogsgravenstichting werd het stoffelijk overschot op zondag 11 november 1945 gevonden in de Maas tussen Hasselt en Lomm (gemeente Arcen en Velden). Een proces-verbaal van de berging van het stoffelijk overschot werd niet aangetroffen. Op dinsdag 13 november 1945 deed een wachtmeester der marechaussée aangifte van het overlijden in de gemeente Arcen en Velden (Akte Burgerlijke Stand Arcen en Velden, nr. 26/1945). In deze akte noemde de aangever 13 december 1944 omstreeks 19.00 uur als tijdstip van overlijden. Op 19 november 1945 liet de familie in een advertentie in het DvNL weten dat de begrafenis op woensdag 14 november 1945 had plaatsgevonden op het RK kerkhof te Venlo. Door: Gommans, Leven in oorlog, blz. 227 (deels gebaseerd op het verslag van een getuige) opgegeven datum van berging als zijnde 13 november 1945 is vrijwel zeker onjuist. Op 11 april 1945 had de familie reeds een requiemmis laten verzorgen. In de advertentie (DvNL 19 april 1945) werd `'n noodlottig ongeval' als doodsoorzaak opgegeven. Het graf van dit burgerslachtoffer wordt, tegelijk met de graven van de militairen en nog enkele andere burgers, door de Nederlandse oorlogsgravenstichting onderhouden. Hij komt voor op de plaquette in het Valuascollege in Venlo.

Bron: Brief van de commissaris van gemeentepolitie Venlo van 14 april 1954 aan de Oorlogsgravenstichting, alsmede het formulier van betrokkene in dat archief.

informatie uit database
 
 
Gebeurtenis
 
geen foto beschikbaar
VLUCHTPOGINGEN NAAR BEVRIJD GEBIED november 1944 - januari 1945
In de laatste oorlogswinter probeerden enkelen over de Maas bevrijd gebied te bereiken.
 
Personen
 
BongaartsG
G  BONGAARTS

Godfried (Frits) Bongaarts, 19 jaar, op 14 maart 1925 te Heerlen geboren, metaaldra...

   
RooyAAFde
AAF  DE  ROOIJ

Arthur (Arthur) Adrianus Franciscus de Rooij, 22 jaar, op 20 januari 1922 te Tilbur...

   
TosseramsWC
WCG  TOSSERAMS

Wilhelmus (Wim) Casper Gerardus Tosserams, 22 jaar, op 9 november 1922 te Tege...

   
 Compleet overzicht personen